Tất cả bắt đầu với một danh thiếp kỹ thuật số.

Quick vCard là tập lệnh SAAS của nhà sản xuất danh thiếp kỹ thuật số, một cách dễ dàng để chia sẻ liên hệ và phát triển các mối quan hệ chuyên nghiệp của bạn.

Dùng thử Demo
Tất cả bắt đầu với một danh thiếp kỹ thuật số.

Làm thế nào nó hoạt động?

Tạo danh thiếp kỹ thuật số

Dễ dàng tạo mã QR cho thẻ thăm của bạn và tạo ấn tượng đầu tiên tuyệt vời. Điền vào hồ sơ của bạn, nó là đơn giản!

Chia sẻ thẻ của bạn với bất kỳ ai

Dễ dàng chia sẻ danh thiếp kỹ thuật số của bạn với bất kỳ ai bằng mã QR hoặc gửi qua email, liên kết, v.v. bạn có thể tải xuống mã QR và in trên bất kỳ thứ gì như tờ rơi, bản tin hoặc bảng quảng cáo.

Có thêm khách hàng

Khách hàng của bạn sẽ tìm cách tiếp cận bạn. Tất cả những gì họ cần làm là quét mã QR và chọn một kênh tốt hơn để liên hệ với bạn.

Danh thiếp kỹ thuật số không tiếp xúc

Danh thiếp kỹ thuật số không tiếp xúc

Quick vCard giúp dễ dàng vượt qua mọi va chạm vệ sinh mới với trải nghiệm không tiếp xúc lý tưởng và phát triển mối quan hệ chuyên nghiệp của bạn với các tính năng lan truyền của nó. Không cần tiếp xúc vật lý để gửi hoặc nhận danh thiếp ảo. Bạn có thể tạo nhiều danh thiếp tùy thích, với các thông tin khác nhau trên mỗi thẻ. Tạo một thẻ cho các liên hệ công việc của bạn, một cho khách hàng hoặc khách hàng và một cho bạn bè của bạn.

Chia sẻ thẻ của bạn với bất kỳ ai

Dễ dàng chia sẻ danh thiếp kỹ thuật số của bạn với bất kỳ ai bằng mã QR hoặc gửi qua email, liên kết, v.v. bạn có thể tải xuống mã QR và in trên bất kỳ thứ gì như tờ rơi, bản tin hoặc bảng quảng cáo.

Chia sẻ thẻ của bạn với bất kỳ ai

Lời chứng thực

Gói thành viên

Тариф по умолчанию

Miễn phí
Đặc điểm của Тариф по умолчанию
  • 15 Các trường bổ sung trên thẻ
  • 500 Số lần quét mỗi tháng
  • Ẩn Thương hiệu QuickVCard
Kế hoạch hiện tại

Bánh quy

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.

Chấp nhận